Malungs Konstförening

Ordförande konstföreningen.
Ania Brajer Eriksson
Telefon: 0280-133 67
Mobil: 070-562 39 72
E-post: ania@fornboden.se

 

 

Anna Brajer Eriksson
Ordförande Anna Brajer Eriksson
Galleri Grönland
Galleri Grönland
 

Medlemmar i Malungs konstförening
Medlemmar i Malungs Konstförening: Britt Nils Eriksson, Anna Brajer Eriksson, Vivvi Korsell, Gunvor Jonsson, Hampus Kurt Jonsson

Hem!


Konst