Vdala - BlandatBlandat
Malungsmål, malungsmal.se

malungsmal.se

Kvarnstensbrottet, Kommunens sida, Quarnstensgrufvans vänner

Malung Sälens föreningar, kulturarv

Benkultur, Bente Danielsson har ett bokförlag, som ger ut böcker om lokalhistoria.

Täpp Lars Arnesson
syr pälsar, har kurser, levande fäbod på somrarna, säljer diverse saker, och håller föreläsningar. www.tapplars.se

Vansbro kulturhus, hemsida

Hembygdsgårdar
Malungs hembygdsgård
Västagården, Lima
Olnispagården i Transtrand
Rörbäcksnäs Hembygdsgård

Järna Hembygdsförening, www.hembygd.se/jarna/hembygdsgarden

Intressanta byar

Dala-Floda, www.dala-floda.se

Dala-Järna, Ja järna

Sörsjön, www.sorsjon.com

Tyngsjö, www.tyngsjo.com

Uppsälje, Järna socken, uppsalje.se

Äppelbo, www.appelbo.net

Öje, www.oje.se
Hem!

 

Hem!